Die Hoffnung I - De hoop I | Symbolisme en sensualiteit

 
 

Die Hoffnung I - De hoop I

Dit symbolistische schilderij uit 1903 gaat over de hoop van nieuw leven tegenover de op de loer liggende dood. De vrouw blijft ondanks alles rustig en zelfverzekerd.

Het werk zou tentoongesteld worden op de eerste Klimt tentoonstelling van de Wiener Secession, maar veroozaakte door de explicite afbeelding van de vrouw veel beroering.

OVER ONS

Gustav klimt Gustav klimt Gustav klimt Gustav klimt Gustav klimt

Uw museumstuk in huis

Deze websiteis een eerbetoon aan de werken van Gustav Klimt. Het is een met de hand geselecteerde collectie met kunstwerken die ook wereldwijd beroemd en geliefd zijn. Onze canvasdoeken en Art-wall behang worden alleen via onze site verkocht. Iedere bestelling wordt speciaal voor u op maat gemaakt. Ze lenen zich uitstekend om 'los' opgehangen te worden in een klassiek-modern interieur.

Maak een keuze uit één de volgende materialen / uitvoeringen:

Vanaf  €115.00
Deze week gratis verzending

 

Vanaf  €181.00
Deze week gratis verzending

 

 

Symbolisme en sensualiteit

Een terugkerend thema in het werk van klimt is symbolisme en erotiek. Zowel in tedere als meer onverhulde vorm. Zijn werk werd in zijn beginperiode dan ook als pornografisch bestempeld. Later volgde meer acceptatie.

Zowel in kunstkritische als in financiële zin was de 'gouden periode' een van de meest succesvolle periodes voor Klimt. Hij gebruikte bladgoud om zijn decoratieve werken extra diepte te geven. Zeer waarschijnlijk heeft hij hiervoor inspiratie opgedaan bij het bekijken van Byzantijns werk.

Gustav Klimt, geboren in Wenen in 1862, was een van de meest invloedrijke kunstenaars op het wereldtoneel. Zijn werk uit het fin de siècle is te omschrijven als symbolisme. Hierin staat fantasie, verbeeldingskracht en intuïtie veelal centraal. De invloedrijke Wiener Secession (Weense Art Nouveau / Jugendstilbeweging) dankt haar faam aan de belangrijke bedrage die Klimt hieraan leverde.
Zijn stijl is, zoals het een invloedrijk kunstenaar betaamt, direct herkenbaar. Zijn sterke voorkeur voor de symboliek, krachtige, onaantastbare en vooral sensuele vrouwen is in een groot deel van zijn oeuvre terug te zien. De femme fatale speelt een grote rol in zijn werk.
Wat velen ook hedendaags aanspreekt in zijn werk is zijn gevoel voor grafiek, decoratieve vlakken en patronen en het materiaalgebruik. Zo gebruikte hij bijvoorbeeld goud in zijn kunstwerken. Het kleurgebruik diende tevens als drager van emotie. Het loslaten van de werkelijke fysieke vorm objecten en figuren en het vrijer omgaan met de deze vormentaal is ook een belangrijk kenmerk van zijn werken. De wederzijdse beïnvloeding met de Nederlandse kunstenaar Jan Toorop is ook overduidelijk. Hij vervaardigde zijn werken op canvas maar bijvoorbeeld ook in de vorm van muurschilderingen. Tevens zijn diverse schetsen en studies van hem bekend.
Zijn openheid over met name erotiek werd hem in zijn beginjaren niet in dank afgenomen door de sjieke Weense kunstwereld. Pas later in zijn leven kreeg hij als eredocent van de univeristeit van Wenen en München de erkenning die hij verdiende. Hij overleed op 55-jarige leeftijd.